Επενδύοντας στον άνθρωπο και στη γνώση

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πόρου

Πόρος
Αττικής
180.20
6974067414
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΕΝΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
kdvm197@gmail.com

Εκπαιδευτικα προγραμματΑ

Το ΚΔΒΜ Πόρου προσφέρει  τη δυνατότητα ένταξης σε εκπαιδευτικά προγράμματα των παρακάτω θεματικών ενοτήτων:

Α. Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας

1. Γλώσσα και Επικοινωνία.

2. Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις.

3. Νέες Τεχνολογίες.

4. Οικονομία – Επιχειρηματικότητα.

5. Ποιότητα ζωής- Περιβάλλον.

6.  Πολιτισμός και Τέχνη.

7. Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων.

Β. Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας